Projekt pod nazwą „Wdrożenie innowacji i utworzenie miejsc pracy w nowym zakładzie produkcyjnym na terenie SSW” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia. Przedmiotem projektu jest budowa zakładu produkcyjnego kontenerów metalowych na terenie SSW w Bobolicach. Projekt realizowany jest w celu stworzenia znaczącej liczby trwałych miejsc pracy (12 nowych miejsc pracy) oraz podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa M.I.STEEL Paweł Misztal.

Całkowita wartość projektu: 3 483 000,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 915 650,00 zł


Projekt pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kontenerów typu mulda opartej na połączeniach śrubowych” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wpierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Przedmiotowy projekt ma na celu zwiększenie innowacyjności oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych. Rezultatem projektu będzie wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych produktów.

Całkowita wartość projektu: 3 242 034,00zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 449 690,00 zł.

Kolejowa 14, 76-020 Bobolice

Dane kontaktowe

+ 48 537 508 666 (7:00 - 15:00) +48 537 542 668 (7:00 - 15:00)

biuro@misteel.pl

Copyright All Rights Reserved M.I.STEEL Paweł Misztal © 2023